Lirik Lagu Weleng Nai – Bobby Tunya

Lirik Lagu

Lirik Lagu – reinha.com

Calang kaku ga ema ge e e i e
Mose one lupi ngampang
Copel mose ge ende ge e e e i e
Kaeng le lupi kebe
Skola toe momang pande
Taung paeng lau mbaru

(Lirik Lagu: Lirik Lagu E Wada – Franky Sahilatua)

Dopo lengge mose ge e e i e
Ce’ e ce’ mose cences
Dopo daat mose ge e e e i e
Tambang-tambang mose da’at
Lako toe baro, weleng nai ende ema ge

Eme mane tana sale
Hili haes kawe ame
Eme pau leso lau
Pa’u ndarut nai daku
Hele hotes hanang koe
Copel mose ge

# Lirik Lagu Weleng Nai – Bobby Tunya