Lirik Lagu Dadali Manting – Darso

Lirik Lagu Dadali Manting – Darso

Lirik Lagu Dadali Manting – Darso Dadali manting tipeuting Ngalayang kakalayangan Neangan nulawas ilang Baturna duka ka mana ## Dadali manting tipeuting Ngalayang kapileumburan Hate duh kapigandrung Nuilang kawas nupundung (Lirik Lagu: Lirik Lagu Batrawali – Darso) Reff Memang bongana manehna Kacidana samokaha Kaduhung sagede gunung Kumahanya pilampaheun Dadali kabawa angin Teuwasa nandangan lara Tos […]

Lirik Lagu Batrawali – Darso

Lirik Lagu Batrawali – Darso

Lirik Lagu Batrawali – Darso Hariwang nu geulis midangdam Ka irut jajaka gandang Getah ngeuclak kerbalangah Mupus raray kasucian ## Poek kunikmatna cinta Mareungan cahya keur hibar Pamikirna bakal rek satuhu Jajaka nu dipicinta (Lirik Lagu: Lirik Lagu Turaes – Bah Dadeng) Reff Kutan nu jadi panutan Ningalkeun taya laratan Batrawali nya pait nya peuheur […]

Lirik Lagu Turaes – Bah Dadeng

Lirik Lagu Turaes – Bah Dadeng

Lirik Lagu Turaes – Bah Dadeng Panona poe haneut moyan Turaes ngageret sadana Mere totonden keur kabeh sakumna Cenah rek halodo panjang ## Tengah poe beduk lohor Turaes hawar-hawar sadana Mere tanggara keur kabeh sakumna Cenah prak geura ngiuhan (Lirik Lagu: Lirik Lagu Sireum Hideung – Bah Dadeng) Reff Turaes enteup nyumputkeun dirina Ukur kadenge […]

Lirik Lagu Seungit Kembang – Bah Dadeng

Lirik Lagu Seungit Kembang – Bah Dadeng

Lirik Lagu Seungit Kembang – Bah Dadeng Seungit kembang natangkalna Nuneunggang dina mumunggang Oyag da kaanginan sengitna hihiliwiran ## Eta rupi hiji kembang Sawarna bodas moncerang Nyacas mangka mapaesan Nyambuang angin-anginan (Lirik Lagu: Lirik Lagu Poe Kamari – Bah Dadeng) Ulah rek layu najan jarang kahujanan Ulah rek nguguran Ulah rek pundung najan raga mah […]

Lirik Lagu Poe Kamari – Bah Dadeng

Lirik Lagu Poe Kamari – Bah Dadeng

Lirik Lagu Poe Kamari – Bah Dadeng Poe kamari Moal rek balikan deui Isukan saha nu teurang Duka teuing kasorang ## Poe kamari Rumasa sasar nyalahan Teu taat kana papatah Kaduhung teu ngagugu indung (Lirik Lagu: Lirik Lagu Langlayangan Bodas – Bah Dadeng) Reff Poe kamari gusti anu maha nyaksi Sasarna diri seja masrahkeun ka […]

Lirik Lagu Langlayangan Bodas – Bah Dadeng

Lirik Lagu Langlayangan Bodas – Bah Dadeng

Lirik Lagu Langlayangan Bodas – Bah Dadeng Luhur ngapung ngawang-ngawang Manteng tarik kababawa anggin Ngalayang mapakan mega Langlayangan nu bodas samar katinggal ## Ukur cacap saharita Pegat tina tali timbana Ngalayang mapakan mega Langlayangan nu bodas kapaksa pisah (Lirik Lagu: Lirik Lagu Papatong – Bah Dadeng) Reff Langlayangan bodas pegat talina Nyangsang muragna duka di […]

Lirik Lagu Papatong – Bah Dadeng

Lirik Lagu Papatong – Bah Dadeng

Lirik Lagu Papatong – Bah Dadeng Beurang maju ka lohor Papatong nu koneng euntreup na regang Ngageter jangjangna keur ngagupayan Pancen keur wasiatan ## Sore mengok ka ashar Papatong nu koneng hiber teu luhur Ngalayang ngawahan arek pamitan Omat tong ka jongjonan (Lirik Lagu: Lirik Lagu Kurudung Bodas – Bah Dadeng) Reff Papatong nu koneng […]

Lirik Lagu Kurudung Bodas – Bah Dadeng

Lirik Lagu Kurudung Bodas – Bah Dadeng

Lirik Lagu Kurudung Bodas – Bah Dadeng Hujan hese raatna Marengan jumerit batinna Maseuhan peurihna Geuring nyeri ku panghina Hujan tembong orotna Kamana nyakudu milampah Kasaha nya nanya Geusan muntang nyalindung (Lirik Lagu: Lirik Lagu Cimata Cinta – Bah Dadeng) Kurudung Bodas Niungan pikir nu fitri Kurudung Bodas Nganteurkeun hate nu wening Nun mungkur gusti, […]

Lirik Lagu Cimata Cinta – Bah Dadeng

Lirik Lagu Cimata Cinta – Bah Dadeng

Lirik Lagu Cimata Cinta – Bah Dadeng Mega hideung nu alum semu nu nguyung Langit angkeub hideung taya bengras deui Duh gusti kanyeri teu euih euih. Cipanon kacinta maseuhan teu kendat raat ## Pasusubuh ngaririncik hujan leutik Lir mareungan ceurik ati nu keur gering Duh geulis kanyeuri teu euih-euih Cipanon kacinta maseuhan teu kendat raat […]

Lirik Lagu Aisan Indung – Bah Dadeng

Lirik Lagu Aisan Indung – Bah Dadeng

Lirik Lagu Aisan Indung – Bah Dadeng Ridho pangampura gusti Aya ridho ti Indung bapa Sujud syukur ka gustina Punjung Indung nu lami ngakandung Ku kersa mantenna gubrag ka alam dunya Lahir na lahunan indung Bapa ## Diri diaping dijaring Diapit ditalingakeun Raga dijaga diriksa Dirawat dipulasara (Lirik Lagu: Lirik Lagu Raja Mandala – Asep […]

Lirik Lagu Raja Mandala – Asep Darso

Lirik Lagu Raja Mandala – Asep Darso

Lirik Lagu Raja Mandala – Asep Darso Di beh kuloneun pengkolan nu ka Saguling Aya sasak anu jadi panineungan kuring Sasak panjang nunepungkeun Bandung Cianjur Diliwatan balarea mentas walungan Citarup (Lirik Lagu: Lirik Lagu Lain Milih – Asep Darso) Nu katelahna nya sasak rajamandala Sasak cukang palantara cinta kuring jeung manehna Cinta mimiti nukena hese […]

Lirik Lagu Lain Milih – Asep Darso

Lirik Lagu Lain Milih – Asep Darso

Lirik Lagu Lain Milih – Asep Darso Najan langit meulah bumi Najan beudahna sagara Ka cinta moal rek sirna Teteup langgeung salalamina Najan mapay na tanjakan Najan nuturkeun pudunan Ka asih moal rek leungit Kanyaah moal rek peugat (Lirik Lagu: Lirik Lagu Kapok – Asep Darso) Mun beurang sok kumalayang Mun peuting ka pieling Nu […]