Lagu DaerahLirik Lagu

Lirik Lagu Lau Ole Lau Wura

Lirik Lagu Lau Ole Lau Wura

Lirik Lagu
Lirik Lagu – reinha.com

Lau ole lau wura e
Lipang goka te ole lolo ne
Sayang lipa tanda mata e
Sayang lipa tanda mata e

Lau ole lau wura e
Lipang goka te ole lolo ne
Sayang lipa tanda mata e
Sayang lipa tanda mata e

Hugu pupu bo ruang wane
Bao basan kolo wai
Hugu pupu bo bau basan
Leing lau e werang rae
Leing lau e werang rae

Doan kae (tapin balik)
O doan kae (o jadi hala)
Ole nete o doan kae

Lau ole lau wura e
Lipang goka te ole lolo ne
Sayang lipa tanda mata e
Sayang lipa tanda mata e

Lau ole lau wura e
Lipang goka te ole lolo ne
Sayang lipa tanda mata e
Sayang lipa tanda mata e

Doan kae… o doan kae
Ole nete… doan kae

Tapin balik… o jadi hala
Ole nete…ro doan kae
Ole nete…ro doan kae

Lau ole lau wura e
Lipang goka te ole lolo ne
Sayang lipa tanda mata e
Sayang lipa tanda mata e

Lau ole lau wura e
Lipang goka te ole lolo ne
Sayang lipa tanda mata e
Sayang lipa tanda mata e

Hugu pupu bo ruang wane
Bao basan kolo wai
Hugu pupu bo bau basan
Leing lau e werang rae
Leing lau e werang rae

Doan kae (tapin balik)
O doan kae (o jadi hala)
Ole nete o doan kae

# Lirik Lagu Lau Ole Lau Wura

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.